Waarschijnlijk is het onderhouden van uw dak geen onderwerp dat u dagelijks bezighoudt. Toch kunt u met een regelmatige check veel problemen voorkomen en kan de levensduur van de bedekking aanzienlijk worden verlengd. Wat op dit moment met een kleine ingreep kan worden verholpen, zou op een later tijdstip, wanneer dit achterwege wordt gelaten, er de oorzaak van kunnen zijn, dat een grote, dure renovatie nodig zal zijn om alles weer in orde te krijgen.

Hou daarom de volgende punten zeker in de gaten:

Plasvorming

Controleer het plat dak regelmatig op barstjes, scheuren en blazen en hou het zoveel mogelijk mos, blad- en takvrij om te vermijden dat de afvoer van regenwater wordt belemmert. Daardoor blijven plassen water te lang op het dak liggen, wat bij het minste scheurtje of gaatje in de dakbedekking ernstige vochtproblemen kan veroorzaken.

Lekken via afdichtingen

Langs lossende dakafdichtingen en naden kan vocht makkelijk binnendringen. Op tijd controleren en herstellen is dus aangewezen om ergere problemen te voorkomen. Er bestaan speciale afdichtingstapes die je op losse naden kan kleven.

Blaasvorming

Wanneer er water onder de dakbedekking geraakt, kan het hier uit zichzelf niet meer weg. Het water zit dan als het ware ingesloten onder de dakbedekking. Dit heeft verschillende nadelige gevolgen voor het dak, zoals vochtschade langs de onderkant, schimmelvorming en een lagere isolatiewaarde van het dak. Bovendien kan dit water in de winter bevriezen en in de zomer zijn grote blazen, met lekken, het gevolg. Stelt u een blaas vast op het dak, dan moet die zo snel mogelijk gerepareerd worden.

Schutlaag

Een schutlaag vormt een beschermlaag voor het plat dak tegen uv-stralen en hoge temperaturen en het gewicht van deze laag houdt het dakbedekking ook op zijn plaats. Er komen hiervoor verschillende materialen in aanmerking, afhankelijk van het type dakbedekking. Bekijk regelmatig of de schutlaag nog volledig over het dak is uitgespreid en vul indien nodig bij.

Bij vorst

Door herhaaldelijke vorst en dooi kunnen de randen van de knik opengebarsten zijn. Dit geeft het water een makkelijke plaats om de woning in te sijpelen. Ook hoeken moeten goed gecontroleerd worden.

Een preventief onderhoudsabonnement   =   Geld besparen!

De dakbedekking staat bloot aan weer, wind en zon. Grote temperatuur-schommelingen zorgen ervoor, dat de dakbedekking er flink van langs krijgt. Door regelmatig de dakdekker te vragen het dak te controleren en zwakke punten te verbeteren, kan veel schade worden voorkomen.

Om een duurzame waterdichtheid te kunnen realiseren, heeft ook het dak regelmatig onderhoud nodig. Afhankelijk van het toegepaste dakbedekkingssysteem, de toegepaste materialen, ligging (bijvoorbeeld direct onder bomen) en afschot, zal het dak zeker gaan vervuilen. Een duurzaam dak is niet alleen afhankelijk van het ontwerp en de uitvoering. Ook het gebruik en beheer zijn van groot belang voor het blijvende behoud van de waterdichte functie.

Er is al een onderhoudsabonnement vanaf 150 euro per jaar.
Klik hier voor meer informatie. 

Overige problemen

De dakgoot

Een verstopte dakgoot kan ervoor zorgen dat de dakgoot overstroomt. Op zich geen ramp, maar als het water hoog genoeg komt om het daklood te raken, kan het omhoog kruipen en uw dakcontructie infiltreren. In geval van platte daken doet dit probleem zich eerder voor, omdat een verstopte dakgoot daar kan leiden tot een grote plas stilstaand water. Om dit probleem te voorkomen, kunt u het beste regelmatig de dakgoot reinigen.

De kil

De plaats waar twee dakdelen onder een hoek samenkomen, wordt ook wel de kil genoemd. Een kil komt u tegen bij voorbeeld L-vormige boerderijen of andere niet-lineaire woningen; de kil is de ‘knik’ in het dak. In de kil wordt voor de waterafvoer een kilgoot geplaatst; controleer de toestand van hiervan en laat deze vervangen indien hij gebreken vertoont is. Omdat een kil zeer gevoelig is voor lekkage, loont het de moeite ook de dakpannen te controleren: vervang eventuele beschadigde dakpannen. Vanwege de complexiteit van het probleem, vereist een lekkende kil vaak professionele aandacht. De meeste rijtjeshuizen hebben geen kil, waardoor dit probleem zich daar maar zelden voordoet.

Het daklood

Daklood wordt altijd geplaatst op plaatsen waar het dak in contact komt met een verticale muur. Het is een metalen constructie die voorkomt dat water langs de muur via het eindpunt van de dakpannen de dakcontructie invloeit. U komt het ook tegen aan de rand van een dakkapel of schoorsteen, om deze zaken waterdicht te houden. Controleer het daklood voor roestplekken en gaten, omdat deze voor lekkage kunnen zorgen. Let vooral op de plaats waar delen van het daklood in de muur gemetseld zitten; een scheur hierboven kan ervoor zorgen dat veel water achter het daklood langs stroomt. Gebruik geen kit om dergelijke zaken te repareren, want kit kan vanwege chemische reacties het daklood aantasten!

Schoorstenen

De schoorsteen is een veel voorkomende oorsprong van lekkage. Naast het daklood rondom de schoorsteen, is het van belang dat u de stenen zelf goed controleert. Gebarsten stenen kunnen er namelijk voor zorgen dat regen de schoorsteen ingeblazen wordt. Ook het voegwerk dient u te inspecteren; als de bouwstenen van de schoorsteen met water verzadigd raken, kan het voegwerk losraken. Controleer tot slot of de schoorsteenkap nog in orde is, omdat anders het water gewoon de schoorsteenpijp in kan lopen.

IJsdammen

Hoewel in Nederland niet vaak voorkomend, kunnen ijsdammen wel voor lekkage zorgen. Een ijsdam ontstaat door het herhaaldelijk bevriezen en ontdooien van sneeuw als gevolg van door het dak ontsnappende huiswarmte. Zodra zich een ijsdam gevormd heeft, wordt van het dak afstromend water geblokkeerd. Het verzamelt zich in plasjes tussen de ijsdam en de dakpannen. Vanaf hier kan het zich langzaam maar zeker door het dak heenwerken. IJsdammen komen vooral voor bij slecht geïsoleerde daken en kunnen ook bij anderzijds waterdichte daken voor problemen zorgen.

Heeft u vragen of problemen met uw dak, bel ons gerust.